vrijdag 3 juni 2016

Vrijdag 10 jun. 2016: Literatuur in tijden van informatie-overvloed

Met: Tonnus Oosterhoff, Koen Sels, Daniël Rovers & Miek Zwamborn

Hoe verhoudt de hedendaagse literatuur zich tot de vloed aan informatie die via steeds meer kanalen tot ons komt? Levert die informatiestroom de grondstof waarmee nieuwe literatuur wordt gemaakt? Of draagt het overweldigende aanbod aan kennis en beelden de traditionele roman de nek om? Deze vragen wil Perdu aan auteurs Tonnus Oosterhoff, Koen Sels en Miek Zwamborn voorleggen.


Aanleiding voor deze avond is het essay dat PC Hooft-prijslaureaat Tonnus Oosterhoff (1953) in Terras over Jeroen Mettes schreef. Mettes’ prozagedicht N30 is als geen ander literair werk toegesneden op de lezer van vandaag, die zich bekwaamd heeft in het snel filteren en interpreteren van allerhande informatie. Die vaardigheden worden door de conventionele roman te weinig aangesproken, aldus Oosterhoff: ‘Door de schone letteren wordt de snelle, streetwise lezer niet bediend, de traditionele roman met zijn doorwrochte traditionele informatieopbouw doet hem gapen van verveling.’ Zelf publiceerde Oosterhoff eind 2015 Op de rok van het universum, een roman over het leven van de huisarts Roelof de Koning, een leven dat zich afspeelt binnen een geweldige stroom anekdotes, beschrijvingen en weetjes – een boek dat zonder het internet niet zou hebben bestaan.
Koen Sels (1982) publiceerde in 2015 het zeer lovend ontvangen debuut Generator. Een coming-of-age-roman over een jeugd in Turnhout en een volwassenwording in de stad Antwerpen. Sels vangt dat verhaal niet in een plot maar in een reeks ervaringen. Het laatste hoofdstuk van het boek mondt uit in een opsomming van alles wat de verteller ziet, hoort en bedenkt. De auteur trekt zich terug en wordt generator van zinnen. Sels is redacteur van het tijdschrift nY, waarin hij onder meer het essay ‘Mixtape’ publiceerde: een antwoord op de vraag wat Sonic Youth, Fugazi en The Bangles voor zijn werk en voor zijn leven hebben betekend.
Drie zeer vormbewuste romans schreef Miek Zwamborn (1974). In haar werk zoekt ze nadrukkelijk kennisdomeinen op die niet zo makkelijk met een druk op de muis te ontginnen zijn. In Oploper brengt ze verslag uit van een verblijf op een kraaneiland dat zich verplaatst tussen Angola en de Golf van Mexico, in Vallend hout berichtte ze over de microkosmos van een tuin en snoeide ze letterlijk in haar taal. De duimsprong, haar meest recente roman, gaat evengoed over geologie als over de verbeelding. Naast de tekst zijn er telkens beelden te vinden die elke eenduidigheid doorkruisen. Zwamborn is tevens vertaler, van onder meer de Sez Ner-trilogie van Arno Camenisch en de Honingprotocollen van Monika Rinck.

De drie auteurs zullen zich, ingeleid door Lodewijk Verduin, uitspreken over hun werk en over de vraag hoe zij zich verhouden tot de wassende stroom aan informatie in de eenentwintigste eeuw. Na de pauze volgt een gesprek over de mogelijkheden van literatuur gemaakt in het internettijdperk, gemodereerd door Daniël Rovers.


Zaal open: 20:00
Aanvang: 20:30
Entree: €7 / €5*
*korting geldt voor studenten, stadspashouders, vrienden van Perdu, VvL-leden
Reserveren kan via de website van Perdu

vrijdag 27 mei 2016

Vrijdag 3 jun. 2016: Peter Gizzi & Matvei Yankelevich

Perdu welcomes Peter Gizzi and Matvei Yankelevich who will read from their poetry and participate in a panel discussion.

Met: Peter Gizzi, Matvei Yankelevich, Nadia de Vries, Jeske van der Velden, Frank Keizer & Michele Hutchinson
Earlier this season, Perdu hosted a poetry reading and lecture with Juliana Spahr and Joshua Clover. Perdu is honoured to share its stage again with two great American poets. Peter Gizzi and Matvei Yankelevich will read a selection of their poems that also have been translated into Dutch. While Gizzi’s poems previously were translated by Samuel Vriezen, this evening will be the first presentation of Yankelevich’s poetry in Dutch, translated for Perdu by Jeske van der Velden. Emerging Dutch poet Nadia de Vries will perform new poems based on her reading of Gizzi and Yankelevich, and to conclude the evening, all the participants will participate in a panel discussion, which will be moderated by Frank Keizer and Michele Hutchinson. Perdu editor Obe Alkema will give a short introduction to the poets to kick off this program.


Click here to read Peter Gizzi’s poet page (profile written by, and poems translated by, Samuel Vriezen) on the website of Poetry International Rotterdam. Gizzi was a festival poet in 2014.

Click here to read poems by Gizzi (translated by Mischa Andriessen) on the website of the literary magazine Terras.

Click here to read Matvei Yankelevich’s profile on the Poetry Foundation website.

Click here to read poems by Nadia de Vries on the website Enclave.

Peter Gizzi (1959) is poet and editor. He was involved in publishing the collected lectures and poems of the American poet Jack Spicer. His most recent publications are The Outernationale (2007) and Threshold Songs (2011). A new collection of poetry called Archeophonics will be published in the fall.
Matvei Yankelevich (1973) is poet, translator and editor. He translated, for example, the work of Daniil Kharms. In 2009 he published his novel-in-fragments Boris by the Sea. His most recent collection of poetry is Some Worlds for Dr. Vogt (2015). He is the founding editor and co-director of Ugly Duckling Presse in New York.
Jeske van der Velden (1987) studied at the University of Utrecht and completed the Masters program in Literary Translations. She is an editor at Terras and has translated poetry for that magazine, as well as for the poetry festival Dichters in de Prinsentuin. She was the recipient of a translation grant for talented literary translators from the Dutch Foundation for Literature.
Nadia de Vries (1991) is an Amsterdam-based poet and has published two chapbooks. In 2015, she published First Communion, and in 2016, R.I.P Nadia de Vries. She is working on a PhD at ASCA, entitled Digital Deaths. In her project, De Vries analyzes web-based mourning rituals (such as Facebook remembrance profiles) and how they are aestheticized in contemporary art and poetry.
Obe Alkema (1993) is an editor at Perdu and a poet.
Michele Hutchison (1972) was born in the UK and has lived in Amsterdam for twelve years. She worked as an editor at Poetry International and is now a freelance literary translator and writer/blogger. She has translated novels by Ilja Leonard Pfeijffer, Tom Lanoye and Esther Gerritsen amongst others and is currently working on Mens dier ding by poet Alfred Schaffer.
Frank Keizer (1987) is a poet and an essayist. He published two chapbooks at a press called Stanza, respectively Dear world, fuck off, ik ga golfen (2012) and Mijn eigen problemen (2015). Recently he published his new collection of poetry called Onder normale omstandigheden (2016) at Uitgeverij Polis. He is founding editor, with Maarten van der Graaff, of online literary magazine Samplekanon. He also is an editor of Flemish literary magazine nY.


Doors open: 20.00

Starts at: 20:30
Entrance: €7 / €5
Please note: this evening will be held in English, with Dutch translations of the poems.
Reservations: website Perdu

vrijdag 20 mei 2016

Vrijdag 27 mei 2016: A Negation That Wasn’t Erased

Met: Jane Lewty, Miri Lee, Bhanu Kapil (video performance), Dania Awin & Donya Ahmadi
“for embodiment, for figuration, for what happens to bodies when we link them to the time of the event, which is to say—unlived time, the part of time that can never belong to us—I would like to present: a list of the errors I made as a poet engaging a novel-shaped space, the space of a book: set: on a particular day and at a particular time: April 23rd, 1979. The novel begins at 4 p.m.—just as Ban—a brown [black] girl—is walking home from school. She orients to the sound of breaking glass, and understands the coming violence has begun. Is it coming from the far-off street or is it coming from her home? Knowing that either way she’s done for—she lies down to die” (p. 20, Ban en Banlieue).

This evening is for Ban.

Let us think about the social and physical negation that women of colour have to endure.
A negation that isn’t erased, but that marks the body.
The violence of a negation.

“She is collapsing to her knees then to her side
in a sovereign position” (p. 32, Ban en Banlieue).
She lies down, she convulses, she twitches, she spasms.

How can the movements in a dying process be transformed?
How do we recirculate energy in a new way?

What we will experience, together:
A pre-recorded performance by Bhanu Kapil.
A dance performance by Miri Lee.
A communal sharing with Dania Awin, Donya Ahmadi and others.
Poems and lecture notes by Jane Lewty.

Zaal open: 20:00
Aanvang: 20:30
Entree: 7 / 5 euro*
Programme in English
Reserveren via website Perdu


*korting geldt voor studenten, stadspashouders, vrienden van Perdu, VvL-leden

vrijdag 6 mei 2016

Vrijdag 20 mei 2016: We Need an Erotics of Art

Met: Ricardo Domeneck, Sarah Posman, Mezhgan Saleh, Cissie Fu & Lana Copord

   "What is important now is to recover our senses.
   We must learn to see more, to hear more, to feel more...
   In place of a hermeneutics we need an erotics of art."
   - Susan Sontag, "Against Interpretation"

An evening devoted to learning to read with our bodies. With performances & exercises by Lana Čoporda, Ricardo Domeneck, Cissie Fu, Sarah Posman en Mezghan Saleh.

Lana Čoporda, born in Yugoslavia, studied dance at ArtEZ School of Dance in Arnhem. As a dancer, she has danced with Amos Ben-Tal, Giulio D’Anna, Loic Perela and worked with Orly Almi. Since graduation she has created two works: "Take a Closer Look" at Generale Oost and "Zusjes Draaiplaneet" for the Tweetakt festival. Lana works with Dansateliers, Rotterdam, as a resident-choreographer
Ricardo Domeneck is a poet, short fiction writer and essayist, born in Bebedouro, Brazil. He currently lives and works in Berlin, Germany. He has published six collections of poetry and has been translated into a number of languages, including Dutch (Het verzamelde lichaam, trans. Bart Vonck, Uitgeverij Perdu, 2015).
Cissie Fu is an assistant professor of Political Theory at Leiden University College and co-founder of the Political Arts Initiative, which invites 21st-century imag-e-nations of the political through digital technology and the creative and performing arts.
Sarah Posman is a postdoctoral researcher at Ghent University, Belgium. She is an editor at nY and has published on Gertrude Stein, Deleuze and literature, among other topics. She is the editor of The Aesthetics of Matter (2013) and Gertrude Stein in Europe (2015).
Mezghan Saleh is a performer, choreographer and stage artist. She was born in Kabul, Afghanistan, and studied Literary Studies at the University of Amsterdam.

Zaal open: 20:00
Aanvang; 20:30
Entree: 7 / 5 euro*

Reserveren via website Perdu
Programme primarily in English

*korting geldt voor studenten, stadspashouders, vrienden van Perdu, VvL-leden

vrijdag 29 april 2016

Vrijdag 6 mei 2016: De Jaren 90 V: De eindeloze grenszone

Met: Dieter Lesage, Mercedes Azpilicueta & Veva Leye

De jaren negentig: het einde van de twintigste eeuw, het begin van de eenentwintigste eeuw. In de reeks ‘De jaren 90’ onderzoekt Perdu wat dit kanteldecennium betekend heeft en betekent op het gebied van poëzie, muziek en politiek. Onderbelichte kanten staan centraal en overbelichte kanten worden scherpzinnig doorgelicht. Perdu maakt de balans op.
 
Hoe te navigeren tussen de nieuwe tegenstellingen van de wereldmarkt? Perdu onderzoekt vanuit poëzie, filosofie en kunst de globalisering van de jaren 90.
Dieter Lesage (1966) studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven (1984-1988) en aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Parijs (1988-1990). In 1993 promoveerde te Leuven tot Doctor in de Wijsbegeerte. Hij werkt rond hegemonie, representatie, arbeid en gemeenschap in kunst en politiek en schreef in Vertoog over Verzet, politiek in tijden van globalisering over het antiglobalisme. Lesage werkt aan de Vrije Universiteit Brussel en bij de Brusselse theater- en media-opleiding RITCS.
Mercedes Azpilicueta (1981) werd geboren in La Plata, Argentinië. Momenteel woont ze in Amsterdam, waar ze een van de residerende kunstenaars is in de Rijksakademie van beeldende kunsten.
Veva Leye werkt bij het Centre for Cinema and Media Studies van de Ugent. Ze promoveerde UNESCO’s beleid rondom internationale communicatie en communicatie en ontwikkeling tussen 1975 en 2005. Ze is geïnteresseerd in hedendaagse internationale discussies over communicatie en ontwikkeling en hun overweldigende a-historische en technologisch deterministische aard. Leye publiceerde gedichten in nY.


Zaal open: 20:00
Entree: 7 / 5 euro*
Reserveren via de website van Perdu
*korting geldt voor studenten, stadspashouders, vrienden van Perdu, VvL-leden

vrijdag 22 april 2016

Vrijdag 29 apr. 2016: Two Palestinian Poets

Met: Ghayath Almadhoun, Asmaa Azaizeh, Matthijs Ponte & Rasha Hilwi

An evening on Palestinian poetry with Ghayath Almadhoun, Asmaa Azaizeh and Rasha Hilwi, in co-production with Read My World. During this evening Ghayath Almadhoun and Asmaa Azaizeh will read from their work and engage in a discussion moderated by Matthijs Ponte. In addition to this, Rasha Hilwi will give a lecture mapping the present poetry scene in Palestine. 

Asmaa Azaizeh is a journalist, radio maker and poet. In 2013 she is the guest curator of the first edition of the international literature festival Read My World in Amsterdam. Her poetry has been translated into English, German, Persian, and Hebrew.
Ghayath Almadhoun is a Palestinian poet and journalist. He was born in the Palestinian refugee camp Yarmouk in Damascus. He studied Arabic Literature at the University of Damascus and worked as a journalist. In 2006, together with Likman Derky he founded ‘Bayt al-Qasid’, the ‘House of Poetry’, in the Syrian capital. A selection of his work has been published at Uitgeverij Maas, in a Dutch translation by Djûke Poppinga, with the title Weg van Damascus. His poetry has been translated to Swedish, Italian, Greek and Slovenian.
Rasha Hilwi is a writer, journalist and blogger. She writes about art and culture in major Arab newspapers, online media and cultural platforms. She is one of the editors in chief for Fus-ha, a Palestinian Cultural Online Magazine. Also, she is the media coordinator for the Work of Art project at The Arab Culture Association in Haifa. Since 2007, she has been publishing on her own blog Zaghroda. Her writing is translated into English, Spanish, Greek, Indonesian, Polish and Bulgarian.
Matthijs Ponte is a poet and philosopher. He is co-founder of the international literature festival Read My World. As publisher and co-founder, he is one of the initiators of the new publishing house Bananafish.

This programme has been established in collaboration with Read My World, and is made possible by Bozar, where Almadhoun and Azaizeh will perform on the 26th of April.


Deur open: 20.00
Entree: 7 / 5 euro*
Programme in English

Reserveren via de website van Perdu

*korting geldt voor studenten, stadspashouders, vrienden van Perdu, VvL-leden

vrijdag 15 april 2016

Vrijdag 22 apr. 2016: Kanonnenvlees

Met: Lotte Dodion, Sannemaj Betten & Wout Waanders
Na de succesvolle Vlaamse release presenteert Perdu het debuut van deze jonge Antwerpse aan het Nederlandse publiek.

Kanonnenvlees, het debuut van Lotte Dodion, is een poëtische staalkaart van hoe mensen aan elkaar kapotgaan. Soms beetje bij beetje, soms plots en overdonderend. In Kanonnenvlees verzamelt Lotte Dodion de brokstukken van een eerste schooldag, een laatste kus, een gebroken familie… en transformeert scherven tot schoonheid van de rauwere soort. Met chirurgische precisie legt ze wonden bloot en wijst u waar het pijn doet. Angst, afscheid of vluchtgedrag, haar personages zijn gewond en beschadigd, maar niet zielig. Ze dragen hun littekens als eretekens en blijven recht krabbelen. Haar gedichten zijn toegankelijk en eigenzinnig, herkenbaar en verrassend, hard en troostend tegelijk. Kanonnenvlees gaat over vasthouden en loslaten, vallen en verrijzen. Het is een bundel waarvan u niet wil genezen.
 Lotte Dodion (1987) is dichteres en performer. Ze won heel wat literaire prijzen en verovert stormenderhand zowat poëziepodia in binnen- en buitenland. Ze stond in de finale van het Belgisch én Nederlands Kampioenschap Poetry Slam en bouwde een ijzersterke podiumreputatie op. Lotte schrijft, performt, presenteert en is tevens directeur van het Vredescentrum van Antwerpen.
Wout Waanders schrijft gedichten. Hij droeg op diverse festivals voor – zoals Zwarte Cross, Manuscripta, Gedichtenbal, Onbederf’lijk Vers, Wintertuinfestival en Lowlands. Hij publiceerde onder andere in Das Magazin, Extaze en Kluger Hans. In 2014 won hij Write Now! ’s-Hertogenbosch en in 2012 de Poëzieprijs van de stad Oostende. Hij maakt maandelijks een stiftgedicht voor De Optimist. Wout was hoofdredacteur van literair tijdschrift Op Ruwe Planken en campusdichter van de Radboud Universiteit. Daar studeerde hij af bij Bedrijfscommunicatie en Nederlandse Letterkunde. In november 2015 verscheen bij Literair Productiehuis Wintertuin zijn chapbook Olifantopia, dat naar eigen zeggen ‘een kruising tussen een dichtbundel en een pretpark’ is.
Sannemaj Betten een jonge dichteres die al twee keer op rij in de finale van de NK Poetry Slam stond en ze stond twee keer in de nationale finale van de Kunstbende, uiteraard in de categorie Taal, waar ze beide keren tweede werd. Sannemaj weet een kwetsbaarheid in haar gedichten te leggen. Zelf legt ze het zo uit: ‘Ik dicht over dingen die je eigenlijk liever met rust zou laten. In een beschrijving van haarzelf antwoord ze: ‘Ik woon in Almere, ben 1.74 cm, weeg 67 kilo, ik ben rechtshandig en in het bezit van een rijbewijs en ik kan over mezelf geen biografie schrijven.’


Zaal open: 20:00
Entree: 7 / 5 euro*
Reserveren via de website van Perdu
*korting geldt voor studenten, stadspashouders, vrienden van Perdu, VvL-leden
Met